WYNIKI BADAŃ WODY

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż  analiza i  badania wody na pływalniach Skalar i Albatros  realizowane są przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji:
JARS sp. z o.o. z siedzibą w Łajskach przy ul. Kościelnej 2a,   05-119 Legionowo, zarejestrowane w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000137782,
Częstotliwość poboru próbek, zakres badań, metodyki referencyjne analiz wody  oraz wymagania mikrobiologiczne    i parametry fizykochemiczne określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 poz 2016).

wyniki_badan_wody_albatros_grudzien_2017.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_listopad_2017.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_listopad_2017.pdf

wyniki_badania_wody_albatros_pazdziernik_2017.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_pazdziernik_2017.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_wrzesien_2017.pdf

wyniki_badania_wody_albatros_wrzesien_2017.pdf

wyniki_wody_albatros_sierpien_2017.pdf

wyniki_badania_wody_na_plywalni_skalar_sierpien_2017.pdf

wyniki_badania_wody_skalar_lipiec_2017.pdf

wyniki_wody_albatros_lipiec.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_czerwiec_1_2017.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_czerwiec_2_2017.pdf

wyniki_wody_skalar_maj_2017_1.pdf

wyniki_wody_skalar_maj_2017_2.pdf

wyniki_wody_albatros_maj_2017.pdf

wyniki_wody_albatrosa_kwiecien_2017.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_kwiecien_1_2017.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_kwiecien_2_2017.pdf

wyniki_wody_albatros_marzec.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_marzec_2_2017.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_marzec_1_2017.pdf

wyniki_badan_wody_albatrosa_luty_2017.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_styczen_2017.pdf

wyniki_badan_wody_luty_2_2017_skalar.pdf

wyniki_badan_wody_luty_1_2017_skalar.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_styczen_2017.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_grudzien_1.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_grudzien_2.pdf

wyniki_badan_wody_grudzien_albatros_2016.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_listopa1.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_listopad2.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_pazdzienik_2016.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_pazdziernik_ii_2016.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_pazdziernik_i_2016.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_wrzesien_2016.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_wrzesien_ii_2016.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_wrzesien_2016.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_wrzesien_ii_2016.pdf

wyniki_badan_wody_albatrosa_sierpien_2016.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_sierpien_2016.pdf

wyniki_badan_wody_skalara_lipiec_2016_cz._ii.pdf

wyniki_badan_wody_skalara_lipiec_2016_cz._i.pdf

wyniki_badan_wody_albatrosa_lipiec_2016.pdf

wyniki_badan_wody_skalara-czerwiec_2016.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_2-_czerwiec_2016.pdf

wyniki_badan_wody_albatrosa_czerwiec_2016.pdf